Prestakuntzarako laguntzak

Urtero, Kultura eta Kirol Departamentuak monitore edo entrenatzaileak prestatzeko laguntzen deialdia onartzen du. Aurten deialdi hau maiatzaren 2ko 57E/2023 FORU AGINDUAren bidez onartu da (NAO 2023ko ekainaren 9ko 122 aldizkaria).

Zein helburu dute?

Deialdi honen bidez kirol federazioek sustatuak, otsailaren 5eko ECD 158/2014 Aginduaren arabera, partzialki konpentsatu nahi dira kirol-modalitate bateko epaile edo arbitro edo I., II. eta III. mailetako monitore edo entrenatzaileen prestakuntza-ikastaroetan izena emateak eragindako gastuak, 2022eko azaroaren 1etik 2023ko urriaren 31ra bitartean amaitu badira.

Norentzat dira?

Nafarroako Foru Komunitatean bizi diren eta kirol-modalitate edo espezialitate bateko kirol epaile edo arbitro eta monitore edo entrenatzaileen diplomak lortzeko prestakuntza-ikastaroak egin dituzten edo egitea aurreikusita duten pertsonei:

 • Kirol modalitate bateko I., II. edo III. mailako kirol monitore edo entrenatzaile titulua lortzeko ikastaroak, kirol federazioek sustatuak, otsailaren 5eko ECD 158/2014 Aginduaren arabera, eta zer erkidegotan garatzen den, hartan kirol arloko eskumena duen organoari erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuta.
 • Hainbat mailatako epaileen edo arbitroen titulaziorako ikastaroak, Kirolaren Kontseilu Gorenak onartutako modalitateetako kirol federazioek sustatuak. Apartatu horretan onartuko dira, bakar-bakarrik, 100 euro edo gehiagoko matrikula edo inskripzioa duten eskaerak.

Noiz eta non aurkeztu behar dira eskabideak?

Eskaerak foru agindua argitaratu eta hurrengo egunetik (2023ko ekainaren 9tik) 2023ko urriaren 15era arte aurkez daitezke.

Eskaerak Nafarroako Erregistro Orokor Elektronikoan edo Nafarroako Kirol Institutuaren Erregistroan (Navarra Arena) aurkeztu beharko dira. Kirol Etxea 1. solairua. Aizagerria plaza, 1. 31006 Iruña.

Aurkeztu beharreko agiriak:

 • Eskabide-orria (2. eranskina)
 • Transferentzia bidez ordaintzeko eskaera (lehenago ez badago)
 • NANaren fotokopia
 • Eskatzaileak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezkoa izango dokumentazio hori aurkeztea, baldin eta egiaztapen hori egiteko baimena ematen bazaio NIKri Foru Ogasunean eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian.
 • Inskripzio-agiria, matrikularen zenbatekoa eta inskripzio-data jasotzen dituena.
 • Matrikula edo inskripzio gisa egindako ordainketaren egiaztagiria
 • Ikastaroa gainditu izanaren ziurtagiri indibiduala
 • Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa (3. eranskina).

Eskabidearen esteka

Eskaera-fitxara zuzeneko sarbidea: eskaera-izapidea

Informazio gehiago
Kirol Azterlan, Ikerketa eta Medikuntza Zentroa
Zangotza kalea, 34 (Estadio Larrabide). 31005 Iruña
Tfnoa.: 848 431593-84
E-maila: ainhoa.sandua.domblas@navarra.es

Bilatzailea

Gure buletinak
Kategoriak


DATU-BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

 • Arduraduna: Nafarroako Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutua (Nafarroako Gobernua)
 • Helburua: Nafarroako Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutuko alorretatik programatzen diren jarduera eta ekitaldien gainean aldian aldiko informazioa jasotzea.
 • Legitimazioa: Interesatuaren baimena.
 • Hartzaileak: Datuak ez dira beste inoren eskuetara pasako legearen araberako eskaririk jaso ezean, edota horien esleitzea helburua betetzeko beharrezkoa geratzen bada.
 • Eskubideak: Datuak jaso, aldatu edota borratzeko zein informazio gehigarrian agertzen denaren araberako eskubideak dituzu.
 • Informazio gehigarria: Datuen Babeserako informazio gehiago hemen kontsulta dezakezu.