Curso de soporte vital básico (SVB) y capacitación del uso del desfibrilador automatizado (DEA)

CURSO DE SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) Y CAPACITACIÓN DEL USO DEL DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO (DEA)

(Primeros Auxilios - 2º semestre 2023)

1. Introducción - objetivos:

El curso de Soporte Vital Básico (SVB) y uso del DEA tiene como principal objetivo capacitar a través de conocimientos básicos y destrezas a los/as participantes en caso de tener que atender a una persona que sufra una parada cardiorrespiratoria, previamente a la llegada de las asistencias sanitarias.

La reanimación cardiopulmonar (RCP) y la utilización de un DEA está al alcance de cualquier persona que tenga una formación básica y puede ser determinante para garantizar la supervivencia de una persona antes de que lleguen las asistencias sanitarias.

2. Oferta de cursos:

VER CURSOS PROGRAMADOS

3. Contacto - Inscripciones:

Tanto si accedes por primera vez o si te corresponde hacer un reciclaje ya puedes reservar tu plaza rellenando el formulario de inscripción.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Para dudas o preguntas: Teléfono: 848 431593/84 - E-mail: formacionceimd@navarra.es

4. Dirigidos a:

Estos cursos están dirigidos a personal no sanitario que, por las funciones que desempeñan, tienen mayor probabilidad de prestar la primera atención a personas en parada cardiorrespiratoria, lo que se denomina, Primeros Intervinientes; entrenadores/as, monitores/as de actividades físico-deportivas, personal de instalaciones deportivas, etc.

El artículo 17 de la Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra, establece que todas las personas que ejerzan alguna de las profesiones con exigencia de presencia física en el ejercicio de las actividades deportivas, incluidas las personas voluntarias, deberán acreditar una formación en primeros auxilios.

Se reconocen como profesiones propias del deporte las siguientes:

1) Profesor o Profesora de Educación Física. 2) Monitor Deportivo o Monitora Deportiva. 3) Entrenador o Entrenadora de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente. 4) Director Deportivo o Directora Deportiva. 5) Preparador Físico o Preparadora Física.

5. Duración:

 1. Los cursos INICIALES tienen una duración de 6 horas: 3 horas de formación teórica a través del Aula Virtual del CEIMD y 3 horas presenciales (revisión teórica y formación práctica) en el CEIMD. La parte teórica consta de la visualización de unos vídeos y la realización de una batería de preguntas relacionadas con los mismos. Para participar en la parte práctica será necesario tener una puntuación superior al 80% (15 preguntas). 
 2. La normativa que regula estos cursos exige realizar un RECICLAJE cada 2 años para mantener la capacitación y las destrezas en SVB-DEA. La duración de los reciclajes es de 2 horas (presenciales). Si se realiza conjuntamente con un inicial la duración de la parte práctica será de 3 horas.

6.  Sede-Horario:

 • Horarios parte presencial:
  • INICIALRECICLAJE (conjuntamente): tarde: 16:30-19:30 / mañana: 09:30-12:30
  • RECICLAJE: tarde 16:3018:30 / mañana: 09:30-11:30
 • Lugar: CEIMD. C/Julián Gayarre s/n (frente nº16). Pamplona-Iruña. Ubicación AQUÍ
 • Precio: Gratuito.
 • Idioma: castellano y euskera
 • Aforo: 24 personas

7. Programa del curso y equivalencias/convalidaciones:

 • La muerte súbita cardiaca
 • La Cadena de Supervivencia
 • La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) de personas adultas y menores.
 • Uso de los desfibriladores automáticos y semiautomáticos (DEA)
 • La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) en personas adultas y menores
 • Evaluación.

EQUIVALENCIA ACREDITACIÓN curso primeros auxilios

PROGRAMA: OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

8. Certificado:

Los y las participantes que finalicen el curso y superen las pruebas de evaluación recibirán un certificado oficial acreditativo de la realización del curso y su capacitación, emitido por el Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte (CEIMD).

9. Normativa de referencia

 1. Decreto Foral 6/2019, de 30 de enero, por el que se regula la instalación de desfibriladores externos automatizados y la formación para su uso, en la Comunidad Foral de Navarra.
 2. Resolución 212/2018, de 20 de febrero, del Director General de Salud, por el que se renueva la autorización al CEIMD para impartir cursos de formación para el uso de desfibriladores semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario.
 3. Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra.

10. Relación de empresas que imparten formación de SVB y DEA en Navarra

              Ver aquí la lista de entidades navarras que imparten el curso de primeros auxilios

 

 

 

 

 (Lehen laguntzak - 2023ko 2. seihilekoa)

1. Sarrera - Helburuak:

Oinarrizko bizi-euskarri eta Desfibriladorea erabiltzeko ikastaroaren helburu nagusia da osasun-laguntzak iritsi aurretik, parte-hartzaileak oinarrizko ezagupenen eta trebetasunen bidez gaitzea, bihotz-biriketako geldialdia duen pertsona bat artatu behar izanez gero.

Bihotz-biriketako bizkortzea (BBB) eta DEA bat erabiltzea oinarrizko prestakuntza duen edozein pertsonaren eskura dago  eta osasun-laguntzak iritsi aurretik erabakigarria izan daiteke pertsona baten biziraupena bermatzeko.

2. Ikastaroen eskaintza:

IKUSI ANTOLATUTAKO IKASTAROAK

3. Kontaktua – Izen ematea:

Lehen aldiz egin behar baduzu edo birziklatzea egitea tokatzen bazaizu, izena emateko formularioa honetan erreserbatu dezakezu zure plaza.

IZEN-EMATE INPRIMAKIA

Galderak edo zalantzak Telefonoa: 848 431593/84 - E-mail: formacionceimd@navarra.es

4. Zuzenduta:

Ikastaro hauek osasun-arlokoak ez diren langileei zuzenduta daude, betetzen dituzten eginkizunengatik, bihotz-biriketako geldialdian dauden pertsonei lehen arreta emateko aukera handiagoa baitute, hau da, lehen esku-hartzaileak, entrenatzaileak, gorputz eta kirol-jardueretako monitoreak, kirol-instalazioetako langileak eta abar.

18/2019 Foru Legeko 17. artikuluaren arabera, Nafarroako kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoak, agintzen duenaren arabera, kirol-jardueretan presentzia fisikoa eskatzen duten lanbideren batean aritzen diren pertsona guztiek, boluntarioek barne, 2022ko irailaren 1erako lehen laguntzetako prestakuntza egiaztatu beharko dute.

Honako hauek dira kirolaren berezko lanbideak: 1. Kirol-monitorea; 2. Entrenatzailea; 3. Kirol zuzendaria; 4. Prestatzaile fisikoa; 5. Gorputz-hezkuntzako irakaslea (IBZren bidez egingo dute); 6. Boluntario kontratua duten pertsonak.

5. Ikastaro motak:

 1. HASIERAKOA-BIRZIKLAPENA: 3 ordu online Formakuntza: atal hau bideo batzuk ikustea eta 18 galderako ebaluazio-testa egitea datza.  Gainditzeko galderen %80 baino gehiago ongi erantzun behar da eta 3 ordu praktika presentziala KAIMZen.
 2. BIRZIKLAPENA: Ikastaro horiek arautzen dituen araudiak eskatzen du 2 urtean behin BIRZIKLAPEN bat egitea, SVB-DEAren gaikuntza eta trebetasunak mantentzeko. Birziklapenen iraupena 2 ordukoa da (presentziala). Hasierako ikastaro batekin batera egiten bada, bientzat atal praktikoaren iraupena 3 ordukoa izango da.

6.  Tokia - Ordutegia:

 • Atal presentzialaren ordutegiak:
  • HASIERAKOABIRZIKLAPENA: arratsaldez 16:30-19:30 / goizez: 09:30-12:30
  • BIRZIKLAPENA: arratsaldez 16:3018:30 / goizez: 09:30-11:30
 • Tokia: KAIMZ. Julián Gayarre kalea z/g (16 zenbakiaren aurrean). Iruña. Kokapena HEMEN
 • Prezioa: Doakoa.
 • Hizkuntza: gaztelania eta euskara
 • Kopurua: 24 pertsona

7.  Ikastaroaren edukiak eta baliokidetasunak/baliozkotzeak:

 • Bat-bateko heriotza kardiakoa
 • Biziraupen-katea
 • Helduen eta adingabeen bihotz-biriketako bizkortzea (BBB).
 • Desfibriladore automatikoen eta erdiautomatikoen erabilera (DEA)
 • Gorputz arrotz batek arnasbidea buxatzea, helduengan eta adingabeengan
 • Ebaluazioa.

 

BALIOKIDETASUNAK

LEHEN LAGUNTZEN IKASTAROAREN EDUKIAK

8. Ziurtagiria:

Ikastaroa amaitu eta ebaluazio-probak gainditzen dituzten parte-hartzaileek ziurtagiri ofizial bat jasoko dute, ikastaroa egin dutela eta gaikuntza dutela egiaztatzeko. Ziurtagiri hori Kirolaren Azterlan, Ikerketa eta Medikuntzako Zentroak (KAIMZek) emango du.

9. Erreferentziako araudia

 1. 6/2019 Foru Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, Nafarroako Foru Komunitatean kanpoko desfibriladore automatizatuen instalazioa eta horiek erabiltzeko prestakuntza arautzen dituena.
 2. 212/2018 Ebazpena, otsailaren 20koa, Osasuneko zuzendari nagusiarena, KAIMZri baimena berritzen diona kanpoko desfibriladore erdiautomatikoak osasun-eremutik kanpo erabiltzeko prestakuntza-ikastaroak emateko.
 3. 18/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, Nafarroan kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa.

10. Nafarroan OBE eta DEA formakuntza ematen duten enpresen zerrenda

Ikusi hemen lehen sorospenetako ikastaroa ematen duten Nafarroako erakundeen zerrenda

Buscador

Nuestros boletines
Categorías


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

 • Responsable: Instituto Navarro del Deporte (Gobierno de Navarra)
 • Finalidad: Recibir de forma periódica información acerca de las actividades y eventos que se programan desde las distintas áreas del Instituto Navarro del Deporte.
 • Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
 • Personas destinatarias: Los datos no se cederán a terceras personas salvo obligación legal o que la cesión sea necesaria para el cumplimiento de la finalidad.
 • Derechos: A acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos detallados en la información adicional.
 • Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí.